بمون با صداي محسن یگانه

Mohsen Yeganeh - Bemon

کاشکي تورو، سرنوشت ازم نگيره مي ترسه دلم، بعد رفتنت بميره اگه خاطره هام يادم مي يارن تو رو لااقل از تو خاطره هام نرو کي مثل من واسه تو قلب شکسته اش مي زنه آخه کي واسه تو مثل منه؟ بمون دل من فقط به بودنت خوشه من و فکر رفتنت مي کشه لحظه هام تباهه بي تو زندگيم سياهه بي تو، نمي

1