نبض جسد با صداي علی عبدالمالکی

Ali Abdolmaleki - Nabze Jasad

کی میگه مرده نفس نمیکشه کی میگه نبض جسد نمیزنه خوبه که چشاتو یک دم وا کنی ببین اون مرده چه قدر شکل منه دیگه دارم میپوسم تو این کفن روی زخمام تو دیگه نمک نزن هی از این و اون نپرس مرده کیه آره اون مرده منم جز من کیه اشکی که هنوز تو چشامی شعری که هنوز رو لبامی بغضی که هنوز تو صدا

1