مگه فرشته هم بده با صداي ابی و کامران و هومن

Ebi Ft Kamran

می گن دستای پاک تو مهمون دستای دیگست می گن نگات پیش من اما دلت جای دیگست می گن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی چشمای رنگ عسلت دنبال چشمای دیگست آخه مگه فرشته هم رسمه شکستن بلده آدم می تونه بد باشه مگه فرشته هم بده با شب و مهتاب شنیدم این روزا خلوت می گن تو خواب و رویا هات خورشید

1