حیف با صداي امین حبیبی

Amin Habibi - Heyf

حیف من که دل به دل تو بستم حیف من که بپای تو نشستم حیف من که دارم با تو می سوزم حیف من که عاشقتم هنوزم حیف جوونیم که با تو حروم شد حیف روزای عمرم که تموم شد حیف عشقم حیف دلم و جونم حیف اما بازم پیش تو می مونم آخه عشقمی آخه جونمی آخه تو دردم و درمونمی آخه عمرمی و عزیزمی آخه تو دل

1