به دادش رسیدم با صداي مرتضی پاشایی

Morteza Pashaei - Be Dadesh Residam

به  دادش رسیدم دلم رو رها کرم صداش کردم اون رقیبو صدا کرد به پاش می نشستم خودش دید که خستم ولی بی وفا باز رها کرد دو دستم واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیام کرد حالا روزگارم عوض شد دوباره حالا اون خودش فکر برگشتو داره حالا من نشستم به سکان نورم ولیاون به جز

1